Проект: BG16RFOP002-6.002-0730 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

eu ik

Считано от 21.09.2022 г. „Г-ТУУЛС-ГН” EООД е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение Проект: BG16RFOP002-6.002-0730 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общата стойност на допустимите разходи е 197 037,00  лв., като половината от тази стойност (98 518,50 лв.) представлява безвъзмездна финансова помощ предоставена от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Целта на предоставената помощ е за предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

В рамките на проекта ще бъдат придобити дълготрайни материални активи, чрез които ще се подобри енергийната ефективност на дейността на дружеството.

Срокът за изпълнение на дейностите е 10 месеца и изтича 21.07.2023 г.

 

Дата на публикуване: 23.09.2022 г.

Резервни части за електротелфери

Търговска фирма
G-Tools

Ви предлага страхотен баланс между качество и цена на своите продукти. Моделите варират от двеста и петдесет килограма до 52 тона капацитет. Телферите са многофункционални, което ги прави подходящи за повечето приложения. Моля свържете се с нас, когато имате нужда от резервни части за подемно-транспортна техника или услуги по отстраняване на неизправности.

Научете повече

Производство и търговия с резервни части за електротелфери

Търговска фирма G-Tools, произвежда и търгува с всякакви видове резервни части за електротелфери и подемно-транспортна техника. Фирмата се намира в град Габрово, най-големият производствен център на електротелфери. G-Tools разполага с всякакви видове части за електро-телфери! Големи складови наличности! Предлагаме доставка и монтаж на качествени продукти и сервизна дейност за тях. Продуктите и услугите ни отговарят на европейските и международни стандарти за качество и сигурност.

Виж повече